Què és el Registre Comunal d’Associacions i com hi puc inscriure una associació?

EL REGISTRE COMUNAL D’ASSOCIACIONS és una base de dades que centralitza les dades més rellevants de les entitats sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit parroquial d’Andorra la Vella:

 • Dades personals del representant legal de l’entitat
 • Dades de contacte de l’entitat
 • Dades de funcionament de l’entitat
 • Dades legals de l’entitat

Quins objectius té?

 • Fomentar la xarxa associativa de la parròquia.
 • Facilitar l’intercanvi d’informació entre les entitats. 
 • Centralitzar la informació dins del Comú i formalitzar i agilitzar els tràmits de les entitats a l’hora de demanar subvencions o la col•laboració del Comú.

Quins avantatges té la inscripció d’una entitat en aquest Registre? 

Les entitats que formin part del Registre es podran beneficiar dels programes de foment de la xarxa associativa impulsats pel Comú d’Andorra la Vella (subvencions, fires, activitats, foment de les noves tecnologies, publicacions, etc.).

Què s’ha de fer per inscriure’s al Registre Comunal d’Associacions?

Omplir la sol•licitud i la fitxa d’inscripció i presentar-la a la finestreta única (planta baixa de la Casa Comuna o a Santa Coloma) conjuntament amb els documents següents:

 • Acta fundacional de l’entitat
 • Còpia dels estatuts
 • Còpia del document d’inscripció al Registre d’Associacions, d’Organitzacions Sindicals, de Fundacions i Col•legis Professionals
 • Còpia del document del número de registre tributàri NRT
 • Logotip de l’entitat en format digital
 • Memòria anual d’activitats (s’han de destacar les activitats que s’hagin desenvolupat a la parròquia d’Andorra la Vella)

En pocs dies l’entitat rebrà un número d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions. Aquest tràmit és pot fer en qualsevol moment de l’any.