Associació "Hi arribarem"

Objectius: 

- Intervenir de manera individual i col·lectiva en defensa dels interessos dels seus associats i aconseguir els seus objectius.

- Promocionar, defensar i representar els interessos econòmics, socials professionals i culturals dels seus associats.

- Defensar els membres de l'associació ens llurs actuacions professionals, facilitant l'assistència necessària.

- Participar, a través dels procediments de consulta i col·laboració que estableixin, en la determinació de les condicions específiques de treball de cadascun dels seus associats.

- Exposar a l'Administració le siniciatives i suggeriments dels associats,a ctuant com un òrgan de consulta en l'elaboració de les disposicions i resolucions que es puguin afectar i presentar a les Autoritats les propostes aprovades per l'Associació.

- Contribuir a millorar la qualitat d ela vida dels seus associats, tan en els aspectes lúdics i socialscom en l'àmbit laboral, fomentant els serveis de caire assisttencial, creant fons comuns, mútues d'assistència, assegurances col·lectives i altres prestacions en interès dels associats, així com participar en una tasca constant de formació i preparació professional.

- Crear i utilitzar els mitjans d'informació que consideri necessaris pel millor desenvolupament de les seves funcions, en el marc de les finalitats establertes en els prsents estatuts.

- Altres finalitats lligades a la protecció i defensa dels interessos dels seus associats.

- I, en general, totes les activitats lícites que siguin adequades al seu objecte i serveixin per assolir les finalitats estatuàries, d'acord, en cada cas, amb els requisits i les condicionsque estableixin l'ordenament, incloses entre aquestes les activitats econòmiques, sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatuàries i que no tinguin objecte, explícit o implícit, l'obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats. 

Àmbit territorial d'actuació: 
Àmbits d'actuació: 
Adreça: 

Avinguda de Santa Coloma 47-51

Edifici Creu roja Andorrana

AD500 Andorra la Vella

Telèfon: 
322374

Hi Arribarem Andorra

Núm. de registre Comunal: 
232-13/2011
Data d'inscripció al registre Comunal: 
Dimarts, 29 Maig, 2018
NRT: 
U-801036-F
Data darrera actualització: 
21/06/2018
Membres de la junta: 
nomcàrrec
Neus Banús Franch
Vice-president
Antoni Azurmendi
Secretari
Marie-christine Davi
Tresorer
Esther Pamies
Vocal
President: 
Joan Rossell Mas